Dopravní systémy

Pro transport sypkých materiálů ve slévárenském průmyslu (písek, prach, příměsi) stejně jako pro dopravu formovacích rámů se v GUT používají nejrůznější transportní systémy.

Podle typu sypkého materiálu, trasy přepravy nebo daných místních podmínek se používají následující systémy: