Formovací linky

Vedle regenerace, jako své hlavní činnosti, vyvinula firma GUT v uplynulých letech na základě potřeb trhu a zákazníků další produkt z oblasti formoven.

Těžištěm jsou částečně mechanizované formovací linky pro samotuhnoucí formovací směsi. Cílová skupina je m.j. v oblasti výroby středně těžkých odlitků s jednotkovou hmotností do cca 7,5 t, které nemohou být vyráběny na plně automatizovaných formovacích linkách.

Formovací linka GUT obsahuje jako systémové řešení různé prvky, které jsou nainstalovány ve slévárně s ohledem na rámcové podmínky. K těmto prvkům patří transportní systémy (jeřáby, válečkové tratě, transportní vozíky), pracoviště mísiče, polévání, případně dosoušecí pec a oddělování formy od modelu.