Separace chromitu

Těžištěm dodavatelského programu GUT je zařízení na separaci chromitu.

Chromit vykazuje oproti křemičitému písku větší teplotní stálost a má lepší tepelnou vodivost. Tyto vlastnosti předurčují tento druh písku především pro formování s velkou kumulací materiálu a pro materiály s vysokou teplotou lití, jako třeba u odlévání oceli. Na jedné straně zajišťuje chromit pro určité odlitky kvalitu, na druhé straně tento druh písku zvyšuje podstatně náklady na formovací materiály, jestliže neexistuje jeho separace a regenerace. Chromit je oproti křemičitému písku několikrát dražší.

Směs chromitu a křemičitého písku, která vznikne na vytloukacím roštu, může při opakovaném použití regenerátu vést k problémům s kvalitou odlitků.

Zařízení GUT separují chromit velmi čistě od křemičitého písku, takže se může vrátit jako náhrada za nový písek do výroby forem a jader. Separace sypkých a odprášených písků probíhá čtyřstupňově, kombinovanou technologií – za pomoci dvou magnetických stupňů , fluidizace a síta.

V prvním stupni separace se odloučí křemičitý písek vysoce výkonným magnetickým bubnem od magnetické frakce. Křemičitý písek se může hned vrátit do oběhu. Takzvaná magnetická frakce projde dalšími třemi stupni II-IV, kde je chromit dále dočišťován. V procesu se dále odlučují nežádoucí příměsi. Tento postup přispívá ke zlepšení povrchu odlitku.

Ve světě se prodalo již 50 zařízení a GUT tak má vedoucí pozici na trhu. Separátory se většinou zaintegrují do stávajících regeneračních zařízení.

Z důvodu vysokých nákladů na nový chromit je zařízení velmi ekonomické a v krátké době se amortizuje. Naši zákazníci vykazují úspory pojiv díky konstantně dobré kvalitě písku a nižším nákladům na čištění odlitků.

Rádi s Vámi provedeme analýzu stávajícího stavu, výpočet rentability a předvedeme Vám detailně zařízení.

Důležité je vyloučení škodlivých příměsí z vratného písku. Pomocí vhodných sít a magnetického odlučovače mohou být tyto příměsi zredukovány na minimum.

Vysoce výkonný magnetický separátor KHP

Místa použití:

Separace magnetického a nemagnetického materiálu, např.:

 • jako součást separace chromitu
 • k odloučení magnetických škodlivin ze slévárenského písku

Funkční předpoklady:

 • suchý, dobře rozpadavý a bezprašný materiál (např. vratná směs v rozdrcené, zrnité podobě)
 • teplota materiálu < 50°C
 • velikost zrn: 0,063 - 1 mm

Charakteritické znaky:

 • magnetický buben
 • silné pole neodymmagnetu
 • minimální náklady na údržbu a obsluhu

Příslušenství:

 • vibrační dávkovací žlab k rovnoměrnému dávkování na magnetický buben s plynule regulovatelným magnet. pohonem
 • tělo / kryt včetně vtoku a výpustě s:
  • kontrolním otvorem
  • rozdělovací deska, ručně nastavitelná s aretační stupnicí
  • šoupátko k ohraničení výšky dávkovaného materiálu
  • těsnící a kotvící materiál

Separátor chromitu - stupeň 2 - 4

Oblasti použití:

pro odstranění nežádoucích magnetických příměsí z chromitu

 • jako součást separace chromitu
 • k oddělení látek s rozdílnou měrnou hmotností

Funkční předpoklady:

 • suchý, dobře rozpadavý a prachuprostý sypký materiál (např."magnetická frakce po
  separátoru chromitu I")
 • teplota materiálu < 50°C
 • velikost zrn : Ø 0,063 -1 mm

Výhody:

 • velmi kvalitní rozdělení frakcí
 • fluidní deska ze speciálního kovu pro stejnoměrné rozprostření separovaného materiálu

Příslušenství:

 • vibrační dávkovací žlab k rovnoměrnému dávkování na fluidní lože s libovolně regulovatelným magnetickým motorem
 • vibrační žlab s nevyváženým motorem
 • síto 0,8 * 1,2 mm
 • radiální ventilátor k výrobě fluidizačního vzduchu
 • filtr pro nasávaný vzduch
 • automatická kontrola tlakového fluidizačního vzduchu nosná konstrukce / opláštění s:
  • kontrolním otvorem
  • rozdělovací deskou, manuálně nastavitelnou s aretací
  • posuvná deska pro nastavení výšky vrstvy materiálu
  • těsnící a upevňovací materiál